Sekcja puzonów. Orkiestra Grandioso Radom. 02.2021

Ludwig van Beethoven i inni kompozytorzy określali ten instrument jako
„The Voice of God” – Głos Boga. Trudno polemizować, mając na uwadze szeroki wachlarz brzmień i nastrojów dających się oddać dźwiękiem puzonu.

Zapraszamy już od 7 roku życia.
Uczymy od podstaw.
Przyjmujemy także umiejących grać.
Możliwość wypożyczenia instrumentu.

Sekcję prowadzi Dariusz Krajewski.

SUKCESY SEKCJI:

2009 Puchar Mazowieckiego Kuratora Oświaty

2004 Puchar Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Próba przed festiwalem.