Orkiestra dzieli się na sekcje (kliknij aby przejść do opisu sekcji):


Jak przebiega nauka i uczestnictwo w Orkiestrze Grandioso?

Orkiestra Grandioso dzieli się na trzy główne grupy w zależności od stopnia zaawansowania umiejętności uczestników:

Początkujący
Wszyscy zaczynający przygodę z instrumentem. Czas spędzony w tej grupie zależy od zaangażowania ucznia i jego umiejętności. Początkujący uczęszczają tylko na zajęcia z nauki gry, nauki tańca i maszerowania. Średni czas w grupie początkującej to 1-2 lata.

Małe Grandioso
Decyzją nauczyciela sekcji, wychowankowie są kierowani do dodatkowego uczestnictwa w zajęciach Małej Orkiestry Grandioso, gdzie uczymy przebywania w grupie, umiejętności wspólnego grania oraz rozumienia gestów i poleceń dyrygenta.
Tutaj rozpoczynają się pierwsze orkiestrowe występy estradowe i przemarsze, a także udział w konkursach.
Częścią zajęć jest nauka wspólnego maszerowania, rozumienia komend, gra w marszu.

Orkiestra Grandioso

Orkiestra Grandioso
Decyzją nauczyciela sekcji, wychowankowie są kierowani do uczestnictwa w Orkiestrze Grandioso.
Orkiestra Grandioso bierze udział w koncertach, festiwalach i imprezach mistrzowskich na całym świecie.
Zajęcia składają się z prób koncertowych, prób show, przemarszów i musztry.

Orkiestra GRAND
W 2022 roku uruchomiliśmy orkiestrę dla wszystkich chętnych powyżej 25 roku życia. Próby odbywają się w wybrane piątki.
Zapisać się do niej można przez grupę na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/1085251875524560