Stowarzyszenie Grandioso organizuje wraz z partnerami III Ogólnopolską Konferencję Orkiestr Dętych w Radomiu w dniach 25-27 marca 2022.

Harmonogram przygotowań wygląda następująco:

Do 15.02.2023:
Informacje ogólne, przyjmowanie zgłoszeń prelegentów,
przyjmowanie zgłoszeń koncertów,
Do 28.02.2023:
przyjmowanie zgłoszeń wystawców, reklamodawców, sponsorów.
Od 15.01.2023:
Zgłoszenia uczestników

Zapraszamy do zgłaszania swoich wykładów/prezentacji na IV OKOD 24-26.03.2023

Formularz dla prelegentów/orkiestr znajduje się tutaj: https://forms.gle/dt3gjKR9gDfayLpz6

My podrzucamy kilka propozycji „wolnych” tematów:

1. Pierwsze kroki na wybranym instrumencie (nie wszystkie orkiestry mają szeroką kadrę instruktorów, czasem to dyrygent musi być specjalistą od wszystkich instrumentów)

2. Sposoby na rozwijanie konkretnej sekcji orkiestry

3. Barwa, strojenie, brzmienie

4. Nowy repertuar (prezentacja na żywo z orkiestrą), dobór repertuaru.

5. Prezentacje nowinek technologicznych (producenci, sponsorzy, użytkownicy).

6. Wzmocnienie muzykalności zespołu.

7. Podstawy nagrywania orkiestry.

8. Transkrypcje i aranżacje na orkiestrę dętą – metody.

9. Improwizacja w orkiestrze dętej i elementy jazzu.

10. Marching & Show – tworzenie i realizacja programów choreograficznych.

11. Sposoby działania i współpracy w środowisku lokalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym. (formy działalności, wyzwania, dobre praktyki).

12. Finansowanie orkiestry. – dobre praktyki, przykłady.

13. Warsztaty – dyrygenckie, kompozycji i aranżacji itp.

14. Zarządzanie zespołem ludzi w orkiestrze. Przywództwo. Dzielenie kompetencji.

15. Prawo autorskie.

16. Naprawa instrumentów.

17. …


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *