Kwintet Grandioso na Poranku Muzycznym u Pana Bemola

We czwartek 13 października 2022 w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu odbyły się dwa Spotkania z Panem Bemolem dla dzieci z radomskich przedszkoli. W spotkaniach tych wziął udział również, reprezentując Orkiestrę Grandioso, kwintet instrumentów dętych blaszanych, który dziarsko maszerował po scenie – krainie Pana Bemola. Dziękujemy za zaproszenie i dziecięcy aplauz! Dowiedz się więcej…