Dariusz Krajewski – Prezes Zarządu
tel. 606671570
e-mail: dariuszkrajewski@grandioso.pl

Tadeusz Krzyczkowski – Wiceprezes

Piotr Sieczka – Skarbnik

Marek Zdyb – Członek Zarządu

Jerzy Serafin – Sekretarz