Zapraszamy do uczestnictwa w II KURSIE JURORÓW Konkursów Orkiestr dętych!

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:
https://forms.gle/JUnxUJ7Knkndzn1t9


POBIERZ REGULAMIN:ŚCIEŻKA JURORA
Kandydat na Jurora po przejściu szkoleń będzie posiadał wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny według systemu One World Judging System, używanego przez WAMSB (World Association of Marching Show Bands) oraz organizacje współpracujące na całym świecie.

* CZĘŚĆ 1: Uczestnictwo w 2-dniowym kursie wprowadzającym (dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie), należy mieć ze sobą urządzenie pozwalające na rejestrację oceny jurorskiej (dla przyszłych jurorów) np. dyktafon, telefon z możliwością  przesłania lub odtworzenia nagrania.W części 1 szkolenia mogą brać także udział osoby chcące zapoznać się z systemem oceniania, nie ma obowiązku przystąpienia do dalszej certyfikacji.
* CZĘŚĆ 2: wykonanie co najmniej 5 tur ocen na dostarczonym materiale on-line,
ocena polega na nagraniu własnego komentarza i wystawieniu oceny punktowej, w każdej turze ocenić należy wszystkie zespoły (będzie to 5-10 zespołów) na podstawie materiału video, na zrealizowanie każdej tury i  przesłanie ocen kandydat/ka będzie miał/a 12 godzin zegarowych, po odsłuchaniu przez opiekuna/nów – dyskusja z opiekunem na temat oceny. ocenie podlegać będą konkurencje: Show – musztra paradna, Parada Marszowa, Przemarsz, Entertainment/ typu:SoundSport, Koncert sceniczny. Oceny dokonuje się na podstawie One World System WAMSB oraz regulaminów konkursów.  
* CZĘŚĆ 3: 3x shadow judging (ciche sędziowanie) podczas wybranych przez SPOD konkursów (dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie) i dyskusja z opiekunem.
* osoby starające się o wpisanie na listę międzynarodową SPOD muszą przeprowadzić 3 z 5 tur ocen on-line oraz 2 z 3 shadow judging w wybranym przez siebie języku obcym (j. angielski lub inny – w zależności od możliwości znalezienia eksperta przez SPOD)
* Możliwości: SPOD i Stowarzyszenie Grandioso – Organizacje prowadzące Polską Listę Jurorów będą rekomendować wykorzystanie wysoko-wykwalifikowanych jurorów na konkursach w Polsce oraz współpracować z partnerami zagranicznymi, jednakże organizacje te nie gwarantują angaży jurorskich.

DATY I GODZINY
CZĘŚĆ 1 kursu odbędzie się w dniach 15-16 października 2022 w Gorzowie Wielkopolskim, MCK w Gorzowie Wielkopolskim ul. Drzymały 26;
sobota 9-17 (przerwa 12:30-14)
niedziela 9-14
Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę i ciastka.
Godziny kursu mogą ulec zmianie. Uczestnicy zostaną powiadomieni.

PROWADZĄCY
Hans Dieter Buschau – Niemcy ( WAMSB EUROPE)
Dariusz Krajewski – Polska (SPOD)

ZGŁOSZENIE
Zgłoszenie do dnia 07 października 2022 za pomocą niniejszego  formularza internetowego.

OPŁATY
Otwarcie ścieżki jurorskiej (CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3) 600 zł
Zapoznanie z systemem oceniania One World System (CZĘŚĆ 1) 300 zł
* CZĘŚĆ 1: opłata za  2-dniowy kurs 300 zł – w kursie mogą także wziąć udział dyrygenci i członkowie zespołów, którzy chcą tylko zapoznać się z systemem oceniania.(dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie)
* CZĘŚĆ 2: opłata za 5 tur ocen on line – 300 zł
* CZĘŚĆ 3: opłata za shadow judging – 0 zł (dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie)
* Wpłaty należy dokonać DO DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2022
na konto:
Stowarzyszenie Grandioso
26-600 Radom ul Słowackiego 17
Santander Bank Polska SA
25191010482307998014100001
Z DOPISKIEM „imię i nazwisko – kurs jurorski 2022:

DANE OSOBOWE
* Kurs jest realizowany przez SPOD we współpracy ze Stowarzyszeniem Grandioso oraz WAMSB. Wymienione organizacje mogą mieć dostęp do danych osobowych jurorów. Podmiotem zarządzającym danymi jest SPOD, a do czasu pełnej rejestracji SPOD – danymi zarządza Stowarzyszenie Grandioso.
* Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie i zarządzanie danymi do celów przeprowadzenia szkolenia oraz utworzenia listy jurorskiej.
* Rozpoczynający Ścieżkę Jurora zgadzają się na stworzenie swojego profilu jurorskiego pod kątem preferencji i umiejętności dotyczących sędziowania w konkursach orkiestr dętych.
* uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku w zakresie dokumentacji szkoleń, tworzenia list jurorskich, promocji jurorów przez organizacje SPOD, Stowarzyszenie Grandioso, WAMSB.
* PARTNEREM ORGANIZACYJNYM KURSU JEST MCK W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

PYTANIA
Wszelkie wątpliwości i odpowiedzi na pytania pod adresem e-mailowym:  dariusz.krajewski@polskieorkiestrydete.pl
lub pod nr. tel 606671570 (Dariusz Krajewski)