Małe Grandioso 2020 pod dyrekcją Kingi Składanek

Orkiestra Małe Grandioso powstała w 2009 roku.
W zespole grają początkujący wychowankowie Orkiestry Grandioso, uczący się gry na instrumentach co najmniej rok.

Skład instrumentalny Małego Grandioso jest tymczasowy i wynika
z możliwości chwili. Głównym zadaniem zespołu jest realizowanie prostego repertuaru i podstaw gry zespołowej / orkiestrowej, a także podstaw maszerowania / musztry paradnej i show.

Orkiestra Małe Grandioso realizuje kilka zadań koncertowych w ciągu roku, takich jak Koncert Wigilijny, Koncert Noworoczny, Koncert na Dzień Matki i Dzień Ojca, Przemarsze przy okazji występów Orkiestry Grandioso (np. podczas Świątecznej Parady Światła w Radomiu).

Skład osobowy orkiestry Małe Grandioso to zwykle około 30 osób.

W latach 2009-2020 dyrygentem Małego Grandioso był Grzegorz Murdza.

Od 2020 roku dyrygentką Małego Grandioso jest Kinga Składanek.


SUKCESY:

Brązowy Medal za koncert on-line na Malaysian International Virtual Band Championships 2020.

Dyplom – Brązowy Medal
Fragment Listy z Wynikami

PRÓBY

Próby Małego Grandioso odbywają się 2x w tygodniu (środy i soboty) w Młodzieżowym Domu Kultury im. H.Stadnickiej w Radomiu – ul Słowackiego 17


Małe Grandioso 2019 dyr. Grzegorz Murdza