Małe Grandioso 2020 pod dyrekcją Kingi Składanek

Orkiestra Małe Grandioso powstała w 2009 roku.
W zespole grają początkujący wychowankowie Orkiestry Grandioso, uczący się gry na instrumentach co najmniej rok.

Skład instrumentalny Małego Grandioso jest tymczasowy i wynika
z możliwości chwili. Głównym zadaniem zespołu jest realizowanie prostego repertuaru i podstaw gry zespołowej / orkiestrowej, a także podstaw maszerowania / musztry paradnej i show.

Orkiestra Małe Grandioso realizuje kilka zadań koncertowych w ciągu roku, takich jak Koncert Wigilijny, Koncert Noworoczny, Koncert na Dzień Matki i Dzień Ojca, Przemarsze przy okazji występów Orkiestry Grandioso (np. podczas Świątecznej Parady Światła w Radomiu).

Skład osobowy orkiestry Małe Grandioso to zwykle około 30 osób.

W latach 2009-2020 dyrygentem Małego Grandioso był Grzegorz Murdza.

Od 2020 roku dyrygentką Małego Grandioso jest Kinga Składanek.
Od listopada 2021 do czerwca 2022 zastępstwo za panią Kingę Składanek realizowała pani Agnieszka Szarpak.


SUKCESY:

Małe Grandioso Radom pod dyrekcją Agnieszki Szarpak w Kategorii Concert Band – Elementary1
3 MIEJSCE oraz ZŁOTY MEDAL na Malaysian International Virtual Band Championships 2022.

Brązowy Medal za koncert on-line na Malaysian International Virtual Band Championships 2020.

Dyplom – Brązowy Medal
Fragment Listy z Wynikami

PRÓBY

Próby Małego Grandioso odbywają się 2x w tygodniu (środy i soboty) w Młodzieżowym Domu Kultury im. H.Stadnickiej w Radomiu – ul Słowackiego 17


Małe Grandioso 2019 dyr. Grzegorz Murdza