NABÓR DO ORKIESTRY odbywa się co roku w ramach naboru
do Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu poprzez portal
http://www.oswiatawradomiu.pl

Jest także możliwe dołączenie do orkiestry w ciągu roku szkolnego.

KONSULTACJE
Obecnie proponujemy konsultacje telefoniczne dotyczące gry na instrumentach oraz sekcji Mażoretek/Color Guards.
Prosimy o kontakt z dyrygentem – Dariuszem Krajewskim pod numerem telefonu: 606671570.