Wsparcie kadr polskich orkiestr dętych w czasie pandemii COVID – 19


W trudnych czasach dla orkiestr, Dariusz Krajewski przeprowadził cykl spotkań on-line w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wspierania się pod nazwą Orkiestrowy Hydepark. W okresie marzec-grudzień 2020 odbyło się 5 hydeparków.

Powiadomienia o Hydeparkach można śledzić na profilu SPOD na facebooku: https://www.facebook.com/stowarzyszeniepolskieorkiestrydete