Stowarzyszenie Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry GRANDIOSO
STOWARZYSZENIE GRANDIOSO
26-600 Radom, ul. Słowackiego 17 
Nr Konta: 25 1910 1048 2307 9980 1410 0001
NIP 7962785551 REGON 140999417 KRS 0000281451 

Statut:

Sprawozdania finansowe: