Szkolenie sędziów SPOD/WAMSB w Gorzowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie Polskie Orkiestry Dęte, które działa pod opieką Stowarzyszenia Grandioso, zorganizowało w miniony weekend (15-16 października 2022) II Kurs Jurorów Konkursów Orkiestr Dętych. Wykładowcą kursu byli:Hans – Dieter Buschau z Niemiec – z ramienia World Association of Marching Show Bands (WAMSB)Dariusz Krajewski – Prezes SPOD, kierownik Biura Sędziów SPOD. W warsztatach Dowiedz się więcej…