Stowarzyszenie Polskie Orkiestry Dęte, które działa pod opieką Stowarzyszenia Grandioso, zorganizowało w miniony weekend (15-16 października 2022) II Kurs Jurorów Konkursów Orkiestr Dętych.

Wykładowcą kursu byli:
Hans – Dieter Buschau z Niemiec – z ramienia World Association of Marching Show Bands (WAMSB)
Dariusz Krajewski – Prezes SPOD, kierownik Biura Sędziów SPOD.

W warsztatach wzięło udział 11 osób. Wśród nich byli dotychczasowi sędziowie, chcący pogłębić i poszerzyć wiedzę, oraz kandydaci na sędziów SPOD.

Podczas szkolenia omówiono One World Judging System WAMSB, a także odbyły się warsztaty praktyczne z sędziowania.

Serdeczne podziękowania należą się dyrekcji MCK w Gorzowie Wielkopolskim za gościnę i pomoc w przeprowadzeniu kursu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *